...školní rok 2018 / 2019 začíná 3. září...


• Prosíme rodiče o seznámení se s kodexem baletní školičky.
K nahlédnutí zde.

• Výuka v baletní školičce probíhá u přípravky v počtu max. 22 dětí pod vedení dvou pedagogů, u ostatních ročníků v počtu 12 - 16 žáků. 

• Vedle správného rozvoje pohybového ústrojí působí tanec i na duševní vyrovnanost žáků, která se promítá v soustředěnosti ve škole, posiluje sebedůvěru, suverenitu a cílevědomost. Na získaných základech klasického tance lze dále rozvíjet další druhy tanců.

• Výuka metodicky směřuje ke komplexnímu rozvoji pohybových a tanečních schopností - hlavní zastoupení má klasický tanec.

• Cvičením klasického tance žák získává a rozvíjí muzikálnost, koncentraci, prostorovou představivost, fyzickou vytrvalost a pohybovou koordinaci.

• Baletní škola je otevřena všem zájemcům, vítané jsou děti od 6 let. Více informací na telefonu 722 919 918 (Adéla Čížková dipl. um.) 
nebo e-mailu baletniskolickavioletta@gmail.com

• Baletní školička Violetta hledá sponzory, kteří by chtěli přispět jakoukoliv finanční částkou na kostýmy, ve kterých budou vystupovat vaše děti na našich představeních. Vítána je i jakákoliv jiná pomoc (šití kostýmů, výroba dekorací, rekvizit atd.) Vždy připravíme darovací smlouvu, kde bude uvedeno, na co budou finanční prostředky použity. Dárce si může finanční dar odečíst z daní.